Chào mừng các bạn!

Hầu như mỗi tuần lại được đọc và nghe thấy trong các phương tiện truyền thông về một trường hợp ngược đãi trẻ em mới. Chúng tôi muốn từ trang này khuyến báo một cái gì đó để giúp giảm thiểu các sự kiện như vậy hoặc ngăn chặn trước một trường hợp có thể sảy ra. Chúng tôi đã tạo ra các công cụ mà trẻ em có thể học cùng với những nhà giáo dục, giáo viên hoặc những thành viên trong gia đình để phát triển một mối ngờ vực lành mạnh đối với người lạ, và không đi cùng với họ, và khuyến khích sự quan sát họ của trẻ em. Các em được dạy để nói từ “ KHÔNG“ trong các tình huống nguy hiểm, và báo cáo với cha mẹ hoặc những người tin tưởng khác về sự kiện đã sảy ra của mình.

Trong những tháng gần đây các tổ chức trẻ em của vùng Altenburg thực hiện nhiều dự án với các tài liệu trong dự án I của chúng tôi „Nina và người lạ mặt.“ Nhiều trẻ em ở trường mẫu giáo và trong các câu lạc bộ và ngay cả người lớn trong các cuộc họp phụ huynh và các khóa đào tạo được biết về Policat và sứ mệnh của nó. Đối với tất cả các hoạt động này, chúng tôi đã thu lượm được nhiều kinh nghiệm và nhận được một số ý kiến quan trọng để cải tiến và mở rộng dự án của chúng tôi.

Theo kết quả của việc phân tích việc làm đã thực hiện của chúng tôi đến nay đã phát sinh ra dự án II của chúng tôi. Mục tiêu chính là cung cấp cho trẻ em trong khi vui chơi luôn có ấn tượng mạnh mẽ rằng „nó không chỉ là sô cô la,“ là miếng mồi nhử đối với các thủ phạm tiềm năng, mà còn có những món „quà tặng „khác nữa. Chúng tôi tạo ra một trò chơi xúc xắc với một bảng bằng nam châm. Căn cứ vào hiện trường hư cấu tại „trạm xe buýt“ được tạo ra một cơ hội; trẻ em trong nhóm từ (4 …) 5 tuổi theo hướng dẫn của đội ngũ giáo viên sư phạm đóng vai thao diễn về những nguy hiểm ở xung quanh môi trường của các cháu để giải thích. Tại đây có đưa ra và nói về chủ đề là „Đừng chạm vào tôi, đó là cơ thể của tôi!“. Các em phải học để hành động tự tin và bảo vệ cơ thể của mình.

Trong vai là một cố vấn „Policat“ linh vật của chúng ta „, trong quá khứ trong vùng Altenburger đã xuất hiện một cái tên là một hình tượng cảnh báo. Cái tên „Policat“ không những đã có là vật liệu cảnh báo trong đề tài „Nina và người lạ mặt – chống lại lạm dụng tình dục trẻ em – một mối nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đến trường – Nhận biết và Phòng ngừa (Dự án I) mà còn là hình tượng thú nhồi bông hình con mèo miêu tả do một nhân viên nam cảnh sát hoặc một nữ cảnh sát.

Chú Policat – thú nhồi bông (40 cm) không phải là đồ chơi theo ý nghĩa thông thường, và chưa bao giớ có ý tưởng và dự định như vậy. Từ những kinh nghiệm của nhiều lần tổ chức lễ hội trong các nhà trẻ, trường học cho trẻ em trong giai đoạn phát triển của các sản phẩm phòng chống của chúng tôi, chúng tôi đi tới nhận biết rằng, trẻ em rất nhanh chóng tìm thấy lòng tin với các con thú nhồi bông, và sẽ kể lại mọi chuyện cho các chú thú nhồi bông này nghe. Chú thú nhồi bông của chúng tôi chỉ phục vụ mỗi mục đích này và nó như là một người „giải tội“ và là người ủng hộ tốt cho giáo viên và các nhà giáo dục. Trong những buổi thông tin và trình bày các sự kiện của cả hai dự án này, Policat cũng là đồ chơi bằng một con thú nhồi bông với một kích thước tới 150 cm.

Steffen Gründel và Walburga Gründel-Syring
Biên dịch: Lương Hòa Bình Thüringen, CHLB Đức