Srdečně Vás vítáme!

Téměř každý týden lze v mediích číst nebo slyšet o nějakém novém případu zneužití dětí. Chtěli bychom těmito stránkami něco uvést do pohybu, abychom pomohli omezit výskyt takových událostí, když už jim není možné zcela zabránit. Za tímto účelem jsme vytvořili pomůcky, s nimiž se mohou děti společně s učiteli, vychovateli a také rodinnými příslušníky naučit, jak si osvojit zdravou nedůvěru vůči cizím lidem a nechodit s nimi a jak si vypěstovat pozorovací schopnost. Děti jsou vedeny k tomu, aby v situacích, kdy jim hrozí nebezpečí, dokázaly říci „Ne“ a informovaly o tom, co zažily, své rodiče nebo jiné osoby, k nimž chovají důvěru.
V uplynulých měsících byly v dětských zařízeních na Altenbursku s materiály našeho projektu I „Nina a cizí člověk“ realizovány četné projekty. Mnoho dětí v rámci předškolní výchovy v mateřských školách, ale i v různých sdruženích, a rovněž mnoho dospělých se v rámci rodičovských sdružení a akcí dalšího vzdělávání seznámilo s Policatem a jeho posláním. Ze všech těchto aktivit jsme získali řadu zkušeností a obdrželi jsme i kritické připomínky k tomu, jak bychom mohli náš projekt zlepšit a rozšířit.

Jako výsledek analýzy naší dosavadní činnosti vznikl náš Projekt II. Hlavní pozornost se zaměřuje na to, jak děti hravou a působivou formou naučit, že to „Není jenom čokoláda!“, která potenciálním pachatelům slouží jako lákadlo, ale že existují i jiné „dárky“. K tomuto účelu jsme vyvinuli stolní hru s kostkami a magnetickou tabulí. Na základě fiktivního místa činu „Autobusová zastávka“ byla vytvořena možnost jak dětem věkové skupiny 6 – 10 let pod vedením pedagogických pracovníků objasnit, jaká nebezpečí na ně v jejich okolí číhají. Při tom se dostává ke slovu i problematika, která by se dala vyjádřit jako „Nesahej na mě, to je moje tělo!“. Cílem je, aby se děti naučily vystupovat sebevědomě a bránit své tělo.
Jako poradce funguje náš malý maskot „Policat“, který si už v minulosti na Altenbursku udělal jméno jako postavička spojovaná s prevencí.
Policat je jak ztělesněním materiálů k prevenci na téma „Nina a přátelé – Proti sexuálnímu zneužívání dětí – Jak poznávat potenciální nebezpečí na cestě do školy a jak jim předcházet“, tak plyšovou postavičkou v podobě kočky představující policistu nebo policistku.
Plyšové zvířátko Policat (40 cm) není hračkou v tradičním smyslu slova, ani tak nikdy nebylo myšleno. Ze zkušeností z mnoha akcí v dětských zařízeních během doby, kdy naše produkty k prevenci vznikaly, jsme došli k poznatku, že děti k plyšovým zvířátkům velmi rychle nabývají důvěry a všechno jim vyprávějí. Náš plyšák má sloužit výhradně tomuto cíli, jako jakýsi „zpovědník“, který podporuje učitele a vychovatele v jejich úsilí.
Pro informační a prezentační akce obou projektů je Policat k dispozici i jako plyšové zvíře o velikosti 150 cm.
Steffen Gründel a Walburga Gründel-Syring

Přeložila: Barbara Mainerová

Magnetická tabule

Policat radí: Nejenom čokoláda! – Místo činu Autobusová zastávka

Stolní hra s kostkami na téma „Nesahej na mě, to je moje tělo!“

Vysvětlivky – krátce a stručně

Moje dítě to nedělá! „Neber si nic od cizích!“ a „Nechoď s nikým cizím!“. Každý den to svému dítěti říkám, stačí to?
S touto magnetickou tabulí „Policat radí: Nejen čokoláda!“ můžete v rámci přípravy na školu nebo v rámci výuky na 1. stupni nebo v rámci doučování upozornit děti posloucháním, povídáním a vizuálně na možná nebezpečí. Podpoříte tím jejich koncentraci, pozornost a zároveň tím trénujete určitý způsob chování. Cvičíte děti v tom, aby uměly říci NE! Svou prací významně přispíváte k odvrácení nebezpečí.

Didaktická rozvaha

Díky této magnetické tabuli lze děti aktivně zapojit do výuky prevence na téma „Nechoď s nikým cizím!“ nebo „Neber si od cizích žádné dárky!“. S pomocí imitovaného místa činu „Autobusová zastávka“ je představována scéna, ve které chce cizí člověk dat nějakému dítěti dárek. Proč to chce udělat?

Přední strana

Přední strana

Zadní strana

Zadní strana

 

Jak pracujeme s magnetickou tabulí?

Pravidla hry:
Dítě hodí červenou kostkou nějaký obrázek z kategorie „Možné dárky“ a potom položí příslušnou magnetickou destičku na červené pole s vykřičníkem, to znamená, že cizí člověk nabízí dítěti nějaký dárek; něco se děje.
Teprve, až se něco udá, může Policat dát svou radu. Za tím účelem hází dítě modrozelenou kostkou a odpovídající magnetickou destičku přiřadí zeleno-modrému políčku s otazníkem:

Úkol: Prodiskutujte tyto situace na místě činu.

Žluté šipky (šipky sloužící k označení stop) se používají k bližšímu popisu místa činu. Charakteristiky a zvláštnosti místa činu mají být postupně označeny a tímto způsobem zvýrazněny, jako např.: brzdná stopa pneumatik osobního automobilu (zde černé proužky vzniklé otěrem gumy), značka autobusové zastávky (dopravní značka 224), autobusová čekárna, přilehlé křoví, povrch silnice (zde bitumen), dláždění chodníku (zde obdélníkové kameny položené do řad) a mnoho dalších.

Příslušenství:

  • 6 magnetických destiček s červeným orámováním a vyobrazením „možných dárků nebo vábidel“ potenciálních pachatelů
  • 1 červená kostka s obrázky k „možným dárkům nebo vábidlům/návnadám“
  • 4 magnetické destičky se zeleným orámováním a obrázky „Co je třeba okamžitě udělat?“
  • 2 magnetické destičky s modrým orámováním a instrukcemi „Co nedělat!
  • 1 zeleno-modrá kostka s obrázky „co je třeba okamžitě udělat“ (zelené orámování) a „co nedělat“ (modré orámování)
  • 1 žlutá šipka (k vyznačení možných stop na místě činu)

Přeložila: Barbara Mainerová