ברוכים הבאים!

אחת לשבוע כמעט אנו קוראים או שומעים באמצעי התקשורת על מקרה חדש של ניצול ילדים. באמצעות אתר זה אנו מעוניינים להניע תהליך שנועד לעזור לצמצם תופעות אלה ואולי אף למנוע מקרים פרטיים. לשם כך יצרנו אמצעי-עזר, המאפשרים לילדים ללמוד, ביחד עם מחנכים, מורים ואולי אף בני משפחה, לפתח חשדנות בריאה כלפי זרים ולא ללכת איתם, וכדי לקדם את יכולת האבחנה שלהם. אנו מנחים את הילדים להיות יכולים לומר „לא“ בסיטואציות מסוכנות ולדווח על החוויה להוריהם או לאנשי-אמון אחרים.

בחודשים האחרונים התקיימו במוסדות לילדים בחבל הארץ של אלטנבורג, גרמניה, פעילויות רבות של הפרויקט הראשון שלנו „נינה והזר“. ילדי גן רבים וילדים מארגונים שונים, כמו גם מבוגרים באספות הורים ומוסדות להרחבת השכלה, למדו להכיר את POLICAT  ושליחותו. צברנו נסיון רב מתוך פעילויות אלה ואף קבלנו הערות ביקורתיות לשיפור והרחבת הפרויקט.

כתוצאה מניתוח פעילויותינו עד כה, נוצר הפרויקט השני. מטרתו העיקרית היא ללמד ילדים, בדרך של משחק וחוויה מרשימה, שפיתוי על ידי פושעים פוטנציאליים לא מתבצע רק על ידי שוקולד אלא גם על ידי „מתנות“ אחרות. לשם כך פיתחנו משחק קובייה עם לוח מגנטי. כזירת הפשע נבחרה „תחנת אוטובוס“, והיא איפשרה לסגל החינוכי להדריך ילדים מגיל (4…) 5 על אודות הסכנות הללו שבסביבתם. הילדים לומדים להרשים כבטוחים בעצמם ולהגן על גופם.

כיועץ משמש הקמע שלנו „POLICAT“, שכבר התפרסם בעבר באזור אלטנבורג כדמות-מניעה.

השם „POLICAT“ משמש לחומר-המניעה בנושא „נינה והזר – כנגד ניצול מיני של ילדים – זיהוי ומניעת סכנה אפשרית בדרך לבית הספר“ (פרויקט I), כמו גם עבור יצור פרוותי דמוי-חתול, המתאר שוטר או שוטרת.

חיית הפרווה POLICAT (40 ס“מ) איננה משחק במובן הרגיל ואף לא תוכננה להיות משחק. מתוך נסיוננו בארועים רבים במוסדות לילדים במהלך תקופת ההרצה של המוצר המשרת את המניעה, הגענו להכרה שילדים בונים אמון מהיר כלפי בעלי חיים פרוותיים ומספרים להם הכל. בובת הפרווה שלנו צריכה לשמש רק למטרה זו, להיות מעין „כומר וידויים“ וכלי עזר בידי המורה והמחנך.

POLICAT קיים גם בגודל של 150 ס“מ, לצורך ארועי מידע ופרזנטציה לשני הפרוייקטים.

שטפן גרינדל וולבורגה גרינדל-סירינג (Steffen Gründel und Walburga Gründel-Syring)

Mit freundlicher Unterstützung von Frau Dafna Yalon