De Magnettafel

Policat rad: Niet alleen chocolade! – daadplaats bushalte

Een dubbelspeel darenboven Thema „Raak mij niet aan, het is mijn licham!“

Verklaringen kort en knap

Mijn kind doet het niet! „Nimm niets van vreemden aan!“ en „Gaa niet met vremden mee“: Elke dag zeg ik het tegen mijn kind, is dat genoeg?

Met deze magnettafel  „Policat rad: Niet alleen chocolade!“ kunt u kinderen door horen, zegen en zijn in de raam van de schoolvoorbereiding of in de basisonderwijs of schoolvoorbereiding of in de basisonderwijs of bevorderenonderwijs kinderenlicht of mogelijke gevaaren verwijzen. U bebordert dadoor de concentratie, de aandacht en doen gedragtraining. U leert het „Nee“ zegen! Met u werk doet u een bijdrage bovendin gevaarenafweer.

Didaktische overleging

Door deze magnettafel kunnen kinderen bovendien thema „Gaa niet met vreemden mee“ of „Nimm van vreemde geen cadauttjes aan“ in de Preventieverwijs aktiv mee ingebonden worden. Met de naargestellte daadplaats bushalte word een scéne doorgestellt, in welke een vreemde een kind een cadautje will geven. Waroom will hij dat doen?

 Voorkant

Voorkant

 Achterkant

Achterkant

Hoe werken wij met de magnettafel?

Speelregeln:

Het kind dobbelt een beeld van de categorie „Mogelijke cadautjes“ met de roode kubus  en legt darna het overeenkonstige magnetschild op de roode veld met de uitroepteken. Het bedoeld, de vreemde bied het kind een cadautje aan, het is iets gebeurd.
Eerst nadat soms gebeurd is, kan  Policat zijn raad geven. Erbij dubbelt het kind met de blauw-groene kubus en ordened het overeenkonstige magnetschild het groen-blauwe met vraagteken toe:

Opdrag: Bespreekt u de daadortsituatie!

De geele fluit (Sporenmarkeringfluitjes) worden gebruikt om de daad plaats te beschrijven. Naar elkaar zullen kenmerkes en bijzonderheeden van de daad plaats markeerd een daarme gevoolgd worden. Bijvorbeeld: Remspoor van he vrachtwagen (hier zwarte striemen door rubberafvrij). Bushalteschild (verkeerovertreding 224), bushwachtehusje, aangrenzend struikgewaas, wegdek (in het gevol bitumen). Straatsteunen (in het geval Rechthoecksteenen in serienverband) etc.

Teobehoren:

  • 6 nagnetschildjes met roode raamen en afbeeldingen „mogelijke cadautjes of lokmiddel“ mogelijke dader
  • 1 roode kubus met beeldjes toe “mogelijke cadautjes of lokmiddel”
  • 4 magnetschildjes met groene raamen en beeldjes “Wat middelijk doen?”
  • 2 magnetschildjes met blauwe raamen en verwijzingen “Wat nie doen!”
  • 1 groen-blauwe kubus met beelden toe „Wat onmiddelijke doen „(groene raam) en „Wat niet doen“ (blauwe raam)
  • 1 geele fluit (om spooren van de mogelijk daad plats te markeren)

Vertalt van Antje Wolf