Hartelijk welcome!

Bijna wekelijks is in de media over een niewe veel van kinderenmisbruik te lezen en te horen. Wij willen met deze pagina iets bewegen, wij willen helpen, deze geburtenisse intedammen, of misschien zelfs te verhinderen. Daarbij hebben wij helpmiddel pogestellt, met deze kinderen gemeenschappelijk met de ouders, leraars of okk met familielideren kunnen leren, een gezond argwaan tegenover vreemden te ontwikkelen en niet met hem meetegaan en om de waarnemingsvermogen te bevorderen. De kinderen worden halfgeschoolt, in gevaarensituatie „Nee“ te kunnen zegen en de ouders of anderen vertrouwenspersoonen over de belefnisse te berichten.

In de verleden maanden worden in de kindereninrichtingen va het „Altenburger Landes“ heel veel projekten met de materiaalen van onze projekt I „Nina en de vreemde“ uitgevoerd.Heel veel kinderen in de kleuterschool en ook in de vereinigingen en ook vollwassene in oudersvergaderingen en verder studeren organisatrice leren Policat en zijn missie kenen.

Uit all deze activiste hebben wij ervaringen gezameld en hebben ook kritiek opmerkingen om de projektte verbeteren en te uitbreden ontvangen.

Als resultaat van de analyse van onze tot nun toe verrichted werk ontstaand onze Projekt II. De hoofdougenmerk liegt darin , de kinderen spelend en indrukwekkend te leren, dat het  „niet alleen chocolade!“ is, welke als lokmiddel vor pententiel daders dient, maar ook dat het andere adautjes geft. Daarbij ontwikkelden wij een dubbelspeel met een magnettafel.

Aan de hand van de fictief daad plaats van het misdrief bushalte, word een mogelijkheed geschappen kinderen van 6 – 10 jaaren onderaanleidig van pedagook personeel spelend of deze gevaaren in har mieleu opteklaren. Daarbij komt ook de thema „Raak me niet aan, het is mijn licham!“, met op taal.

De kinderen zullen leren, zelfbewusst potedreden, en haar licham te verdedigen.

Als raadgever fungerd onze mascotte „Policat“, dat zich in de verledentijd in het Altenburger Land een naam als preventiefigur gemaakt heeft.

Policat staat zawel preventiemateriaal bevendien thema „Nina en de vreemde“. Tegen seksuele misshandeling van kinderen – een moogelijke gevaar of de schoolweg.

„Herkennen en voorkomen“ zawel ook als katachtig pluchdier in doorstelling van een politie agent of een polieieagente.

Dat Policat pluchdier (40 cm) is geen speelgoed in traditioneel zin en word ook niet in een tijd zo gedacht. Uit de erfaringen van de veele organisatrias in kinderinrichtingen door de ontwikkeling van onze preventiefproductie hebben wij erkant, dat kinderen heel snel te pluchedieren vertrouwen vinden en deze ook alles vertellen, en deze doe zal onze pluchdies dienen, als een soort biedvader en ondersteuning van lerar en opvoldster.

For informatie en presentieorganisatrice van deze twee Projekten staat Policat ook als pluchdier in de grote van 150 cm ter verschikking.

Steffen Gründel en Walburga Gründel-Syring

Vertalt van Antje Wolf

 

 

 

 

De Magnettafel

Policat rad: Niet alleen chocolade! – daadplaats bushalte

Een dubbelspeel darenboven Thema „Raak mij niet aan, het is mijn licham!“

Verklaringen kort en knap

Mijn kind doet het niet! „Nimm niets van vreemden aan!“ en „Gaa niet met vremden mee“: Elke dag zeg ik het tegen mijn kind, is dat genoeg?

Met deze magnettafel  „Policat rad: Niet alleen chocolade!“ kunt u kinderen door horen, zegen en zijn in de raam van de schoolvoorbereiding of in de basisonderwijs of schoolvoorbereiding of in de basisonderwijs of bevorderenonderwijs kinderenlicht of mogelijke gevaaren verwijzen. U bebordert dadoor de concentratie, de aandacht en doen gedragtraining. U leert het „Nee“ zegen! Met u werk doet u een bijdrage bovendin gevaarenafweer.

Didaktische overleging

Door deze magnettafel kunnen kinderen bovendien thema „Gaa niet met vreemden mee“ of „Nimm van vreemde geen cadauttjes aan“ in de Preventieverwijs aktiv mee ingebonden worden. Met de naargestellte daadplaats bushalte word een scéne doorgestellt, in welke een vreemde een kind een cadautje will geven. Waroom will hij dat doen?

 Voorkant

Voorkant

 Achterkant

Achterkant

Hoe werken wij met de magnettafel?

Speelregeln:

Het kind dobbelt een beeld van de categorie „Mogelijke cadautjes“ met de roode kubus  en legt darna het overeenkonstige magnetschild op de roode veld met de uitroepteken. Het bedoeld, de vreemde bied het kind een cadautje aan, het is iets gebeurd.
Eerst nadat soms gebeurd is, kan  Policat zijn raad geven. Erbij dubbelt het kind met de blauw-groene kubus en ordened het overeenkonstige magnetschild het groen-blauwe met vraagteken toe:

Opdrag: Bespreekt u de daadortsituatie!

De geele fluit (Sporenmarkeringfluitjes) worden gebruikt om de daad plaats te beschrijven. Naar elkaar zullen kenmerkes en bijzonderheeden van de daad plaats markeerd een daarme gevoolgd worden. Bijvorbeeld: Remspoor van he vrachtwagen (hier zwarte striemen door rubberafvrij). Bushalteschild (verkeerovertreding 224), bushwachtehusje, aangrenzend struikgewaas, wegdek (in het gevol bitumen). Straatsteunen (in het geval Rechthoecksteenen in serienverband) etc.

Teobehoren:

  • 6 nagnetschildjes met roode raamen en afbeeldingen „mogelijke cadautjes of lokmiddel“ mogelijke dader
  • 1 roode kubus met beeldjes toe “mogelijke cadautjes of lokmiddel”
  • 4 magnetschildjes met groene raamen en beeldjes “Wat middelijk doen?”
  • 2 magnetschildjes met blauwe raamen en verwijzingen “Wat nie doen!”
  • 1 groen-blauwe kubus met beelden toe „Wat onmiddelijke doen „(groene raam) en „Wat niet doen“ (blauwe raam)
  • 1 geele fluit (om spooren van de mogelijk daad plats te markeren)

Vertalt van Antje Wolf