Hjertelig velkommen!

I media kan man nesten ukentlig lese eller høre om nye saker som omhandler misbruk av barn. Med denne web-siden ønsker vi å gjøre noe for å redusere mengden slike hendelser, og i isolerte tilfeller hindre at de skjer. Vi har laget noen verktøy barna kan bruke sammen med sine oppdragere, lærere eller familiemedlemmer for å utvikle en sunn mistro til fremmede slik at de ikke følger etter dem, og for å fremme barnas grunnlag til observasjon. Barna lærer å si „NEI“ i farlige situasjoner, og til å rapportere om det de har opplevde til foreldrene eller andre personer de har tillitt til.

De siste månedene har mange prosjekter, med utgangspunkt i vårt første prosjekt „Nina og den fremmede“, blitt gjennomført i barnehager i Altenburg-distriktet. Mange barn i barnehager og klubber har lært om „Policat“ og dens oppgaver. Men også voksne har gjennom foreldremøter og kurs gjort det. Gjennom disse aktivitetene har vi fått erfaring, og samtidig tilbakemelding knyttet til forbedringer og utvidelse av prosjektet vårt.

Som et resultat av analysen av vårt tidligere arbeid, ble vårt andre prosjekt utviklet. Hovedfokus ble nå å lære barn på en leken og imponerende måte at potensielle gjerningsmenn ikke alltid bruker „bare sjokolade“ som lokkemiddel, men også andre „gaver“. Til dette formålet har vi utviklet et terningspill med ei magnetisk tavle. Basert på fiktive åsteder; “bussholdeplasser”, skapte vi en mulighet for at barn fra (4-) 5 års-alderen, under veiledning av pedagogisk personale og på en leken måte, blir oppmerksom på slike risikoer i sitt eget nærmiljø. Samtidig nevner man også temaet „Ikke rør meg, det er min kropp!“ hvor barna skal lære å opptre selvstendig, og å kunne forsvare sin egen kropp.

Maskot vår; „Policat“, som allerede er kjent som en forebyggende figur i Altenburg-distriktet, fungerer som en rådgiver.
Navnet „Policat“ står både for det preventive materialet laget i det første prosjektet, „Nina og den fremmede – Mot seksuelle overgrep mot barn – En mulig fare på vei til skolen – å innse og forhindre“, og for et katt-lignende kosedyr presentert som en politimann eller politikvinne.

Kosedyret „Policat“ (40 cm) er ikke et alminnelig leketøy, og var heller aldri tenkt til å være det. Fra de erfaringer som vi fikk på de mange møtene i barnehager under utviklingen av våre forebyggende produkter, kom vi til den konklusjon at barn veldig fort stoler på kosedyr og forteller dem alt. Våre kosedyr er derfor kun til for å tjene dette formålet, som en slags „skriftefar“ og støttespiller for lærere og pedagoger.

Knyttet til informasjonskampanjer og presentasjoner, finnes det også en „Policat“ i størrelse 150 cm.

Steffen Gründel og Walburga Gründel-Syring

Oversatt av Randi Sandstad

Magnettavla

Policats råd: “Ikke bare sjokolade!” – Åsted, “bussholdeplass”

Et terningspill med temaet „Ikke rør meg, det er min kropp!“

Forklaring – kort og konsist

Mitt barn ville aldri gjort det! „Aldri godta noe fra en fremmed!“ Og „Følg aldri med en fremmed!“. Hver dag forteller jeg dette til mine barn, er det nok?

Ved å bruke den magnetiske tavla „Policats råd: “Ikke bare sjokolade!“ i førskolen eller i småskolen, kan man, på barnets eget nivå, med lytting, fortelling og visuell kommunikasjon, påpeke mulige farer.

Dette fremmer barnas fokus på og deres oppmerksomhet rundt disse farene, og de vil oppnå læring som kan forandre deres adferd. Man trener deres evne til å si NEI! Gjennom dette arbeidet bidrar man til forebygging av fremtidige overgrep.

Refleksjoner rundt undervisningsmetodene

Ved hjelp av denne magnettavla kan barna aktivt være involvert i forebyggende leksjoner som dekker temaene „Ikke følg med fremmede“ eller „Ikke aksepter gaver fra en fremmed». Ved hjelp av et innbilt åsted, „bussholdeplass“ gjenskaper man en scene der en fremmed ønsker å gi et barn en gave. Hvorfor skulle han ønske å gjøre dette?

Fremside

Fremside

Bakside

Bakside

Hvordan jobber vi med magnettavla?

Spilleregler:
Barnet kaster en rød terning for å velge et bilde fra kategorien „Mulige gaver“ og deretter plasseres den relevante magnetiske brikken på det røde feltet med utropstegn. Dette betyr at den fremmede har tilbudt barnet en gave, og noe har skjedd.

Først når noe har skjedd kan Policat gi råd. For at dette skal skje, må barnet kaste en blå og grønn terning, og sette den tilsvarende magnetiske brikken på den blå og grønne firkanten med spørsmålstegn:

Oppgave: Diskuter situasjonen på åstedet.

Den gule pilen (for å påpeke spor på åstedet) skal brukes for en mer detaljert beskrivelse av åstedet. Funksjoner og særegenheter på åstedet markeres en etter en, og på den måten blir man gjort oppmerksom på f.eks fartsstripene av bildekk (her sorte striper på grunn av tap av gummi), busstopp-skiltet, busskuret, busker i nærheten, veibanen (her: asfalt), fortauet (her: en rad av rektangulære steiner) og mye annet.

Utstyr:

• 6 magnetiske brikker med rød ramme og bilder av „mulige gaver eller fristelser“, potensielle gjerningsmannen
• 1 rød terning med bilder av „mulige gaver eller fristelser“
• 4 magnetiske brikker med grønn ramme og bilder av „Hva bør man gjøre?“
• 2 magnetiske brikker med blå ramme med indikasjon „Hva man ikke bør gjøre!”
• 1 blå og grønn terning med bilder av „Hva bør man gjøre?“ (grønn ramme) og „Hva man ikke bør gjøre!“ (blå ramme)
• En gul pil (for å markere mulige spor på åstedet)

 

Oversatt av Randi Sandstad