Magnettavla

Policats råd: “Ikke bare sjokolade!” – Åsted, “bussholdeplass”

Et terningspill med temaet „Ikke rør meg, det er min kropp!“

Forklaring – kort og konsist

Mitt barn ville aldri gjort det! „Aldri godta noe fra en fremmed!“ Og „Følg aldri med en fremmed!“. Hver dag forteller jeg dette til mine barn, er det nok?

Ved å bruke den magnetiske tavla „Policats råd: “Ikke bare sjokolade!“ i førskolen eller i småskolen, kan man, på barnets eget nivå, med lytting, fortelling og visuell kommunikasjon, påpeke mulige farer.

Dette fremmer barnas fokus på og deres oppmerksomhet rundt disse farene, og de vil oppnå læring som kan forandre deres adferd. Man trener deres evne til å si NEI! Gjennom dette arbeidet bidrar man til forebygging av fremtidige overgrep.

Refleksjoner rundt undervisningsmetodene

Ved hjelp av denne magnettavla kan barna aktivt være involvert i forebyggende leksjoner som dekker temaene „Ikke følg med fremmede“ eller „Ikke aksepter gaver fra en fremmed». Ved hjelp av et innbilt åsted, „bussholdeplass“ gjenskaper man en scene der en fremmed ønsker å gi et barn en gave. Hvorfor skulle han ønske å gjøre dette?

Fremside

Fremside

Bakside

Bakside

Hvordan jobber vi med magnettavla?

Spilleregler:
Barnet kaster en rød terning for å velge et bilde fra kategorien „Mulige gaver“ og deretter plasseres den relevante magnetiske brikken på det røde feltet med utropstegn. Dette betyr at den fremmede har tilbudt barnet en gave, og noe har skjedd.

Først når noe har skjedd kan Policat gi råd. For at dette skal skje, må barnet kaste en blå og grønn terning, og sette den tilsvarende magnetiske brikken på den blå og grønne firkanten med spørsmålstegn:

Oppgave: Diskuter situasjonen på åstedet.

Den gule pilen (for å påpeke spor på åstedet) skal brukes for en mer detaljert beskrivelse av åstedet. Funksjoner og særegenheter på åstedet markeres en etter en, og på den måten blir man gjort oppmerksom på f.eks fartsstripene av bildekk (her sorte striper på grunn av tap av gummi), busstopp-skiltet, busskuret, busker i nærheten, veibanen (her: asfalt), fortauet (her: en rad av rektangulære steiner) og mye annet.

Utstyr:

• 6 magnetiske brikker med rød ramme og bilder av „mulige gaver eller fristelser“, potensielle gjerningsmannen
• 1 rød terning med bilder av „mulige gaver eller fristelser“
• 4 magnetiske brikker med grønn ramme og bilder av „Hva bør man gjøre?“
• 2 magnetiske brikker med blå ramme med indikasjon „Hva man ikke bør gjøre!”
• 1 blå og grønn terning med bilder av „Hva bør man gjøre?“ (grønn ramme) og „Hva man ikke bør gjøre!“ (blå ramme)
• En gul pil (for å markere mulige spor på åstedet)

 

Oversatt av Randi Sandstad