Szanowi Państwo!

Nieomal, co tydzień dociera do nas wiadomość, drogą radiowa czy przez telewizje, o kolejnym przestępstwie seksualnym, w którym ofiarami są dzieci. Aby temu zapobiec przygotowaliśmy pojekt, w którym dzieci, z pomocą nauczycieli, wychowawców czy członków rodziny, uczą się jak postępować w sytuacji niebezpiecznej. Dziecki powinny umieć powiedzieć „NIE!” w sytuacji zagrożenia, a ograniczone zaufanie powinno służyć im jako środek prewencyjny.

W ostatnim czasie w przedszkolach, zerówkach oraz szkołach podstanowych przeporwadzone zostały ćwiczenia w ramach projektu „Nina i obcy”.W jego ramach dzieci poznały Policata i jego misje. Po szczegółowej ocenie pierwszego projektu stworzyliśmy jego drugą wersje. Najważniejszą jej częścia jest uzmysłowienie dzieciom, iż nie tylko przysłowiowa „czekolada”, lecz również małe prezenty czy niespodzianki mogą być groźnym wabikiem.

Przy współpracy z pedagogami stworzyliśmy grę z tablicą magnetyczną. Akcja tej gry toczy się na przystanku autobusowym. W grze tej przedstawiamy, w sposób zrozumiały dla dzieci w wieku 6-10 lat, potencjalne zagrożenia, z którymi dzieci mogą mieć styczność oraz próbujemy im uzmysłowić

kosekwencje ich działania. Poruszony jest także temat związany z intymnością. Dzieci powinny wiedzieć, że „moje ciało jest moje” i żaden nieznajomy nie powinien ich dotykać.

Jak dobry przyjaciel-doradca została stworzona maskota „Policat”. Policat jest pomocny nie tylko przy pracy z dziećmi w projekcie „Nina i obcy”. Może on też pomagać w poznawaniu i zapobieganiu innych niebezpieczeństw np. w drodze do szkoły.

Policat, będący osobnieniem policjanta czy policjantki, jest pluszową maskotką-zabawka o wysokości ok. 40 cm. Z naszych doświadczeń w pracy z dziećmi wynika, że dzieci o wiele szybciej  nawiązują kontakt z Policatem. Mają do niego zaufanie oraz opowiadają jej wszystko jak prawdziwej osobie. Maskotka ta jest narzędniem i pomocą dla nauczycieli oraz wychowawców. Dla przeprowadzenia projektów w szkołach mamy równiesz maskotkę o wielkości 150 cm.

Steffen Gründel i Walburga Gründel-Syring

 

Przetłumaczone przez Ewa Wurst