Magnetna tabla

 

Policat savetuje: Ne samo čokolada! – Mesto dešavanja autobusko stajalište

Igra sa bacanjem kockice na temu „Ne dodiruj me, to je moje telo!“

Objašnjenja – kratka i sažeta

Moje dete to ne radi! „Ne uzimaj ništa od nepoznatih osoba!“ i „Ne idi sa strancima!“. Svakoga dana kažem to svom detetu, zar to nije dovoljno?

Sa ovom magnetnom tablom „Policat savetuje: Ne samo čokolada!“ možete detetu kroz slušanje, govorenje i gledanje u okviru pripreme za školu ili u okviru osnovne- ili dodatne nastave da na jednostavan način ukažete na moguće opasnosti. Na taj način istovremeno podstičete  konzentraciju, pažnju i rani trening ponašanja. Vi vežbate da dete ume da kaže NE! Sa Vašim radom Vi doprinosite odbrani od opasnosti.

Didaktičko razmišljanje  

Preko ove magnetne table mogu deca da budu aktivno uključena tokom prevencione nastave na  temu „Ne idi sa nepoznatima“ ili „Ne uzimaj nikakve poklone od nepoznatih“. Na jednom improvizovanom mestu dešavanja  „autobusko stajalište“ improvizuje se scena u kojoj jedan nepoznati želi da nekom detetu preda  poklon. Zašto on to želi da uradi?

 

Vorderseite

Prednja strana

Rückseite

Zadnja strana

Kako radimo sa magnetnom tablom?

Pravila igre:
Dete baca crvenu kockicu za sliku iz kategorije „Mogući  pokloni“ i stavlja posle toga odgovarajuću magnetnu pločicu na crveno polje sa znakom uzvika, t. j. nepoznati nudi detetu poklon; nešto se desilo.
Tek pošto se nešto desilo, može Policat da iskaže svoj savet. Radi toga dete baca plavo-zelenu kockicu i odgovarajuću magnetnu pločicu postavlja na zeleno-plavo polje sa  znakom pitanja:

Zadatak: Razgovarajte o situaciji na mestu dešavanja.

Žute strelice (strelice za markiranje tragova) koriste se za bliže opisvanje mesta dešavanja. Osobenosti i posebnosti mesta dešavanja  se markiraju i samim tim naglašavaju, kao n. pr. trag kočenja guma automobila (ovde crne trake zbog tragova guma), saobraćajni znak za autobusko stajalište (saobraćajni znak 224), kućica na stajalištu, obližnji žbun, nanos na ulici (ovde bitumen), popločani trotoari (ovde četvrtasti kamenovi složeni po redovima) medju mnogim drugim stvarima.

Pribor:

  • 6 magnetnih pločica sa crvenim ramom i sa ilustracijama „mogućih poklona ili sredstava za primamljivanje “ potencijalnih počinioca
  • 1 crvena kocka sa slikama  uz  „mogući pokloni ili sredstva za primamljivanje “
  • 4 maagnetne pločice sa zelenim ramom i slikama  „Šta učiniti odmah?“
  • 2 magnetne pločice sa plavim ramom i uputstvom  „Šta ne činiti!“
  • 1 zeleno-plava kocka sa slikama za  „šta učiniti odmah“ (zeleni okvir) i  „šta ne činiti“ (plavi okvir)
  • 1 žuta stelica (za markiranje mogućih tragova na mestu dogadjaja)

    Prevela Snežana Minić-Veljović